Dina Fesl, diplomirani psiholog
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Email
 of.a.singular.nature@gmail.com


Datum rođenja
 05.12.1991.


Obrazovanje
od 2013.Student master akademskih studija psihologije, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
2013.Diplomirani psiholog, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu


Praksa tokom studija
2014.Gimnazija “Svetozar Marković”, Novi Sad


Angažovanje u studentskim udruženjima
2012 - 2014.Klub studenata psihologije “traNSfer”, aktivni član i PR
2013.Naučno-stručni skup “Savremeni trendovi u psihologiji”, “traNSferov podskup”, član organizacionog odbora


Saradnja na projektima
2011–2014.učesnik na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja
2011-2012.Nevladina organizacija “NURDOR”, volonter
2011-2012.Nevladina organizacija “SOS ženski centar”, volonter


Saopštenja na naučnim skupovima
Nenadić, F., Nikolašević, Ž., i Fesl, D. (2014).Validacija simulirane verzije upitnika MPQ.Rad prezentovan na konferenciji „XX naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji“, Beograd, 185. – 186. mart 2014. Knjiga rezimea: 30-31. ISBN 978-86-88803-47-2.
Selka Sadiković, Ilija Milovanović i Dina Fesl (2014). Napad ili reakcija na provokaciju – činioci atribuiranja psihološkog nasilja prema nepoznatim osobama. Rad prezentovan na naučno-stručnom skupu “Treći sarajevski dani psihologije”, Sarajevo, 25 – 26. april 2014.
Ilija Milovanović, Selka Sadiković, Dina Fesl (2014).Atribuiranje fizičkog nasilja prema nepoznatim osobama – pitanje trajnih crta ličnosti ili usvojenih stavova?. Rad prezentovan na naučno-stručnom skupu “Treći sarajevski dani psihologije”, Sarajevo, 25 – 26. april 2014.
Ilija Milovanović, Selka Sadiković i Dina Fesl (2014). Perception of family environment and school achievement in the light of hereditary and environmental factors. Rad prezentovan na naučno-stručnom skupu “Konteksti”, Novi Sad, 4 – 5. decembar, 2014.
Željka Nikolašević, Selka Sadiković, Dina Fesl i Tamara Lazić (2013). Da li se rizična ponašanja nasleđuju? Rad prezentovan na naučno-stručnom skupu „Savremeni trendovi u psihologiji 3“, Novi Sad, 11. – 13. oktobar 2013. Knjiga rezimea: 47-48.
Selka Sadiković, Sonja Perić, Dina Fesl (2013). Napad ili reakcija na provokaciju - činioci atribuiranja psihološkog nasilja među prijateljima i nepoznatim osobama. Rad prezentovan na naučno-stručnom skupu “Regionalni susret studenata psihologije”, Rijeka, 16 – 18. maj 2013.

 
© 2011 MyDay Interactive