Jelena Laketić
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Email
 laketicjelena1@gmail


Datum rođenja
 11.04.1993.


Obrazovanje
od 2016.Student master studija psihologije, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
2016.Diplomirani psiholog, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu


Dodatna usavršavanja i specijalizacije
2016.“Department of Psychology, University of Innsbruck, Austria, Jednonedeljna studentska razmena, Program razmene: Innsbruck Goes International
2016.Psihosomatska oboljenja iz ugla savremene zdravstvene psihologije, Centar Temenos
2016-2017.Napredni nivo edukacije iz Transakciono-asimilativnog pristupa psihoterapiji, Centar SELF
2015-2017.Osnovni nivo edukacije iz Transakciono-asimilativnog pristupa psihoterapiji, Centar SELF
2015.Sherborne developmental movement 2015, Sherborne International Co-Operation ISCO


Saradnja na projektima
od 2016.Učesnik na projektu Mind the mind - to Combat the Stigma of Mental Disorders, The European Federation of Psychology Students’ Associations (EFPSA)
2016.Učesnik na projektu Rezervisano za decu, “Laureat” doo za menadžment i zastupanje autora i glumaca iz Novog Sada
od 2015.Volonter na projektu sa HIV+ pacijentima, Klinika za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine
2015.Učesnik na projektu Kaži kako se osećaš: razvijanje emocionalnih veština kod dece u 2015, Institut za javno zdravlje Vojvodine
od 2014.“Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja”, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
2014. volonter na projektu „Savladajmo barijere“ u okviru organizacije CEKRO


Nagrade, priznanja i stipendije
2016.Stipendija Fonda za mlade talente, Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije
2016.Nagrada za uspeh u toku studija u školskoj 2014/2015. godini, Univerzitet u Novom Sadu
2013-2017.Stipendija grada Sremska Mitrovica, Gradska uprava za obrazovanje


Ostalo
2014-2016.Klub studenata psihologije „Transfer“, Filozofski fakultet, Odsek za psihologiju, Novi Sad


Saopštenja na međunarodnim skupovima
Čolović, P., Golušin, S. i Laketić, J. (2016). The Factor Structure of Adjectives Referring to Social Roles and Relations: A Study in Serbian Languag]. Rad prezentovan na 18. Evropskoj konferenciji iz psihologije ličnosti [18th European conference on personality]. Temišvar, Rumunija.
Novakov, I., Laketić, J. i Milinković, I. (2016). Psihometrijske karakteristike srpskog prevoda upitnika za procenu shizotipalne ličnosti - SPQ-BR. Rad prezentovan na naučno-stručnom skupu “Četvrti sarajevski dani psihologije”. Sarajevo, Bosna i Hercegovina.
Volarov, M., Laketić, J. i Žunić, V. (2015). Senzitivnost na simptome anksioznosti – kvantitet ili kvalitet? Rad prezentovan na naučno-stručnom skupu Savremeni trendovi u psihologiji, Novi Sad, Srbija.
Laketić, J., Branovački, B. i Milovanović, I. (2015). Malih pet plus dva – verzije VP+2 za učenike osnovnih i srednjih škola. Rad prezentovan na naučno-stručnom skupu Savremeni trendovi u psihologiji, Novi Sad, Srbija.
Golušin, S., Đunda, D. i Laketić, J. (2015). Viginsov interpersonalni cirkumpleks meren IPIP-IPC skalama: struktura i konvergentna validnost. Rad prezentovan na 22. međunarodnom naučno-stručnom skupu Dani Ramira i Zorana Bujasa, Zagreb, Hrvatska.
Laketić, J., Golušin, S. i Mitrović, D. (2015). Testiranje prediktivne validnosti upitnika UOP. Rad prezentovan na XXI naučnom skupu Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd, Srbija.
Jovanov, M., Laketić, J. i Ćirić, M. (2014). Sensation seeking and risky behaviours. Rad prezentovan na Drugom međunarodnom interdisciplinarnom skupu mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka Konteksti, Novi Sad, Srbija.
Golušin, S., Đunda, D., Laketić, J. i Dinić, B. (2014). Is the honesty/humility a good predictor of the dark triad traits?. Rad prezentovan na X Konferenciji sa međunarodnim učešćem Dani primenjene psihologije u Nišu, Niš, Srbija.

Saopštenja na skupovima nacionalnog nivoa
Golušin, S., Laketić, J. i Ćuzović, B. (2015). Relacije profesionalnih interesovanja merenih upitnikom ORVIS sa dimenzijama iz HEXACO modela. Rad prezentovan na 63. naučno-stručnom skupu Društva psihologa Srbije, Zlatibor, Srbija.
Golušin, S., Đunda, D. i Laketić, J. (2014). Dimenzije interpersonalnog ponašanja: Viginsov interpersonalni cirkumpleks i leksički opisi ličnosti u srpskom jeziku. Rad prezentovan na 62. Naučno-stručnom skupu Društva psihologa Srbije, Zlatibor, Srbija.

 
© 2011 MyDay Interactive