Filip Nenadić, diplomirani psiholog - master
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Email
 fnenadic@gmail.com


Datum rođenja
 31.10.1990.


Obrazovanje
2014.Student doktorskih studija psihologije, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
2014.Master psiholog, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
2013.Student master studija komparativne književnosti s teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
2013.Diplomirani filolog komparatista, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
2012.Diplomirani psiholog, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu


Saradnja na projektima
2011–2014. učesnik na projektu Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Broj projekta: 179006.
2019. Asistent na seminarima psihologije u Istraživačkoj stanici Petnica


Objavljeni radovi
Čolović, P., Jordanov, M., Nenadić, F. (2015) Tipovi ličnosti u okviru modela Velikih pet: Poređenje rešenja dobijenih klaster analizom i analizom latentnih profila. Primenjena psihologija (u štampi)

Saopštenja na naučnim skupovima
Nenadić, F., Vaci, N., i Milin, P. (2014). Procena žanra teskta na osnovu grafičkih karakteristika, konteksta čitanja i čitalačke ekspertize. Rad prezentovan na konferenciji „3. Riječki dani eksperimentalne psihologije“, Rijeka, 25. – 26. septembar 2014. Knjiga rezimea: 31. ISBN 978-953-7975-09-8.
Grahek, I., Anzelm, D., Gutić, T., Nenadić, F. (2013). New factor solution for the old problem of national attachment: Revision of the scale of national attachment by Rot & Havelka. Rad prezentovan na konferenciji „21. dani Ramira i Zorana Bujasa“, Zagreb, 11. – 13. april 2013. Knjiga rezimea: 138. ISBN 978-953-175-463-7.
Nenadić, F., i Marković, S. (2014). Struktura subjektivnog doživljaja poezije. Rad prezentovan na konferenciji „XX naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji“, Beograd, 28. – 30. mart 2014. Knjiga rezimea: 30-31. ISBN 978-86-88803-47-2.
Nenadić, F., Nikolašević, Ž., i Fesl, D. (2014). Validacija simulirane verzije upitnika MPQ. Rad prezentovan na konferenciji „XX naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji“, Beograd, 185. – 186. mart 2014. Knjiga rezimea: 30-31. ISBN 978-86-88803-47-2.
Bugarski Ignjatović, V., Kodžopeljić, J., Nikolašević Ž., i Nenadić, F. (2013). Kognitivne sposobnosti u svetlu naslednih i sredinskih činilaca. Rad prezentovan na konferenciji „Savremeni trendovi u psihologiji 3“, Novi Sad, 11. – 13. oktobar 2013. Knjiga rezimea: 45 – 46. ISBN 978-86-6065-174-9.
Nenadić, F., Jordanov, M., i Lazić, M. (2011). Evaluacija upitnika posesivnosti UPO. Rad prezentovan na konferenciji „Savremeni trendovi u psihologiji“, Novi Sad, 14. – 16. oktobar 2011. Knjiga rezimea: 385 – 386. ISBN 978-86-6065-080-3.
Grahek, I., Orlić, A., i Nenadić, F. (2011). Suboptimalno afektivno primovanje: uticaj dužine izlaganja prima i interstimulusnog intervala. Rad izlagan na konferenciji „Savremeni trendovi u psihologiji“ , Novi Sad, 14. – 16. oktobar 2011. Knjiga rezimea: 208 – 209. ISBN 978-86-6065-080-3.
Orlić, A., Grahek, I., i Nenadić, F. (2010). Obrada afektivno obojenog materijala na suboptimalnom nivou ekspozicije.Rad izlagan na konferenciji „XVI naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji“, Beograd, 5. – 6. februar 2010. Knjiga rezimea: 23 – 34. ISBN 978-86-86563-29-3.

 
© 2011 MyDay Interactive