Sara Raković, diplomirani psiholog - master
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Email
 rakovicsara@gmail.com


Datum rođenja
 18.01.1990.


Obrazovanje
2014.Master psiholog, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
2012.Psiholog, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu


Praksa tokom studija
2014.Srednja medicinska škola „7. april“, Novi Sad/td>
2013.Sektor za istraživanje tržišta i javnog mnjenja, Ninamedia d.o.o., Novi Sad


Objavljeni radovi
Nikolašević, Ž., Bugarski-Ignjatović, V., Milovanović, I., i Raković, S. (2014). Inteligencija i školsko postignuće u svetlu naslednih i sredinskih činilaca. Primenjena psihologija, 7(3), 381-400.

Saopštenja na naučnim skupovima
Dinić, B., Oljača, M. i Raković, S. (2014). Struktura prijatnosti u okviru IPIP skala izpsiholeksičke paradigme. Rad prezentovan na XX Naučnom skupu Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd, RS.
Jovanov, M. i Raković, S. (2014). Sklonost ka fizičkom i emocionalnom nasilju: faktori rizika i protektivni faktori. Rad prezentovan na 62. Naučno-stručnom skupu Društva psihologa Srbije, Zlatibor, Srbija.
Popov, B., Matanović, J., Slijepčević, V., Grujić, N., Jovanov, M., i Raković, S. (2013). Koje emocije na poslu nas najviše iscrpljuju? Naučno-stručni skup Savremeni trendovi u psihologiji, Novi Sad: Filozofski fakultet 11-13.10. 2013. (str. 66-67).
Dinić, B., Oljača M., i Raković S. (2013).Koje forme agresije nasleđujemo, a koje stičemo?. Naučno-stručni skup Savremeni trendovi u psihologiji, Novi Sad: Filozofski fakultet 11-13.10. 2013. (str. 44-45).

 
© 2011 MyDay Interactive