Cryptophasia i neke druge čudne reči koje blizanci razumeju, a mi ne!

Verovatno ste proteklih godina imali priliku da vidite ovaj snimak.

Ukoliko to nije slučaj, onda imate priliku da čujete blizance koji imaju svoj jezik kojim se sporazumevaju, a koji drugi oko njih ne razumeju. Verovatno ste pomislili da jednostavno to ništa ne znači i da je to faza kroz koju ste i vi prošli kada ste bili mali i kada ste imali svoj zamišljen jezik kojim ste pričali. U pravu ste, ali samo delimično. Faza kroz koju ste (možda) prošli se zove Idioglossia – izmišljeni jezik neke osobe, koji ima za cilj da da ga druge osobe ne razumeju. Najčešće se javlja kod dece i veoma liči stranom jeziku. Idioglossia se često meša sa Cryptophasiom. Cryptophasia je (pogodili ste) fenomen izmišljenog jezika koji blizanci razvijaju u komunikaciji jedni sa drugima. Zabeleženo je da oko 50% blizanaca razviju svoj zajednički jezik koji koriste u komunikaciji i koji drugi ljudi ne mogu da razumeju. Jezik se sastoji od onomatopeja (imitiranje zvukova iz spoljnog sveta) i nekih neologizama (nove reči koje nisu u potpunosti postale deo aktivnog govora).

Teorija koja je pokušala da objasni ovaj fenomen govori o tome da je odnos između dva bliznaca toliko prisan (blizak) da nemaju potrebu da komuniciraju sa spoljašnjim svetom. Posledično, oni osmišljavaju i usavršavaju sopstveni jezik između njih dvoje. Ovakva teorija je više bajkovit opis samog procesa. Ono što se najverovatnije dešava jeste da dolazi do kašnjenja u fonologiji, tj. da dolazi do grešaka u usvajanju pravila za povezivanje govornih zvukova u smislene reči. Ovaj tip grešaka se javlja kod dece kada usvajaju jezik. To je ono što se često čuje kada dete ne može pravilno da produkuje reč pa npr. umesto reči ,,čarapa’’ kaže ,,čapa’’. Blizanci imaju tu sreću da imaju druga „u zločinu“, koji će ovu fazu da produži i da je usavrši. Na taj način drugim ljudima se čini kao da oni imaju svoj mali svet za sebe, u kome zadaju problem drugima. Ovo često dovodi do nedoumice- kako to da njih niko ne razume?- dok se oni zajedno smeškaju nekoj fori koju su upravo smislili.

Važno je napomenuti da ovakvo fonološko „kašnjenje“ ne mora nužno da znači da će blizanci biti u zaostatku u učenju jezika, jer je sasvim verovatno da će oni biti sposobni da sa roditeljima komuniciraju na maternjem jeziku, ali da će se u komunikaciji sa drugim blizancem prebaciti na „njihov“, blizanački jezik. Tako da, ukoliko imate blizance u blizini, pokušajte da oslušnete šta to oni tako čavrljaju, možda uspete da prozborite koju i dodate poznavanje još jednog jezika u svoj CV 😊.