Trenutna istraživanja s blizancima

Trenutna istraživanja sprovode se u okviru projekta "Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja" koji se realizuje pod pokriviteljstvom Ministarstva za nauku i obrazovanje Republike Srbije. Osnovni cilj je utvrđivanje udela aditivnih i neaditivnih genskih, kao i deljenih i nedeljenih sredinskih činilaca u razvoju bazičnih osobina ličnosti i kognitivnih sposobnosti.

Istraživanje se sprovodi subotom. Blizanački par dolazi na Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, gde ih dočekuju istraživači s Odseka za psihologiju i Medicinskog fakulteta. Istraživanje se zatim sprovodi u nekoliko faza:

  1. Blizanački par prolazi kroz opšti lekarski pregled, koji obuhvata procenu opšteg somatskog statusa, uzimanja porodične anamneze, merenje pulsa, krvnog pritiska, opšti neurološki pregled.
  2. Od blizanačkog para se uzima uzorak pljuvače za DNK analizu, koji se šalje u Institut za sudsku medicinu, gde će se utvrditi zigotnost.
  3. Blizanački par učestvuje u sveobuhvatnom intervjuu, u kom oba blizanca daju osnovne informacije o svojim sličnostima i razlikama, preležanim bolestima, školovanju, porodičnim prilikama tokom odrastanja i sl.
  4. Blizanački par popunjava testove za procenu ličnosti i za procenu intelektualnih sposobnosti.
  5. Blizanački par učestvuje u računarski podržanom testiranju vremena reakcije na prikazivanje određenih stimulusa.

Informacije o rezultatima testiranja blizanački par dobija poštom, na kućnu adresu, nakon učešća u istraživanju. Rezultati DNK analize se takođe šalju poštom, ali tek nakon što budu urađene na Katedri za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Blizanačkim parovima koji učestvuju u istraživanju nadoknađuju se putni troškovi u slučaju putovanja do Novog Sada.

Zbog dužine ispitivanja blizanačkim parovima se u pauzama obezbeđuje osveženje i obrok.