Formular za prijavu podataka o blizanačkom paruIstraživači Centra izuzetnih vrednosti za bihejvioralna istraživanja u psihologiji - STAR se već više od 10 godina bave istraživanjima na parovima blizanaca kako bi došli do jasnijih saznanja o efektima sredinskih (porodica, način života, ishrana, itd.) i genetskih faktora (DNK), kao i njihove interakcije, na razvoj i formiranje osobina ličnosti, inteligencije i drugih psiholoških i fizioloških karakteristika. Svojom prijavom i učešćem u istraživanju značajno doprinosite razvoju novih saznanja u oblasti bihejvioralne genetike. Ukoliko želite da prijavite neblizanački par dece ili odraslih za učešće u istraživanju, molimo vas da upotrebite formular za prijavu neblizanačkog para.

Molimo Vas da obavezno unesete imejl adresu i najmanje jedan kontakt telefon kako bi vas naši istraživači kontaktirali u vezi sa učešćem u istraživanju. Neophodno je da blizanci stariji od 17 godina navedu svoje jedinstvene imejl adrese za kontakt. Ukoliko imate tehničkih problema sa upotrebom formulara, molimo Vas da nam se obratite na adresu star@ff.uns.ac.rs.

Prvi blizanac

Molimo Vas da datum rođenja unesete u formatu D.M.G. (npr: 4.12.1980.).
Drugi blizanac