Formular za prijavu podataka o neblizanačkom paru


Istraživači Centra za bihejvioralnu genetiku se već više od 10 godina bave istraživanjima na parovima blizanaca kako bi došli do jasnijih saznanja o efektima sredinskih (porodica, način života, ishrana, itd.) i genetskih faktora (DNK), kao i njihove interakcije, na razvoj i formiranje osobina ličnosti, inteligencije i drugih psiholoških i fizioloških karakteristika. Od 2020. godine prijava u Registar blizanaca omogućena je i za neblizanačke parove braće i/ili sestara (tzv. siblinga) među kojima razlika nije veća od 4 godine. Svojom prijavom i učešćem u istraživanju značajno doprinosite razvoju novih saznanja u oblasti bihejvioralne genetike.

Ukoliko želite da se prijavite za učešće u istraživanju kao blizanački par molimo vas da upotrebite formular za prijavu blizanačkog para.

Molimo Vas da obavezno unesete imejl adresu i najmanje jedan kontakt telefon kako bi vas naši istraživači kontaktirali u vezi sa učešćem u istraživanju. Nakon registracije će vas kontaktirati neko od naših istraživača u vezi sa dogovorom o detaljima vašeg učešća u istraživanju. Ukoliko imate tehničkih problema sa upotrebom formulara, molimo Vas da nam se obratite na adresu star@ff.uns.ac.rs.

Prvi brat ili sestra

Molimo Vas da datum rođenja unesete u formatu D.M.G. (npr: 4.12.1980.).
Drugi brat ili sestra

Molimo Vas da datum rođenja unesete u formatu D.M.G. (npr: 4.12.1980.).