Opis istraživanja

Otvorena nauka kao okvir za istraživanja u Centru za bihejvioralnu genetikuNaš istraživački tim posvećen je principima otvorene nauke, sa osnovnom idejom da nauka mora biti dostupna svim građanima. Više o otvorenoj nauci možete pročitati ovde. Veliki broj volontera uključen je u naše projekte i aktivno učestvuju u prikupljanju istraživačkih podataka i promociji nauke. Više o volonterskoj nauci u Centru za bihejvioralnu genetiku možete pročitati ovde. Svi zainteresovani mogu da prijave za volontiranje na mejl: cbg@ff.uns.ac.rs ili da se prijave za neki od vebinara na kojima se prezentuju najvažnija naučna otkrića iz oblasti psihologije.

Trenutno naš istraživački tim realizuje sledeća istraživanja:

Mnogo korisnih informacija se kontinuirano postavlja na našem sajtu www.blizanci.rs, a možete nas pratiti i preko društvenih mreža:

Istraživanja odraslih blizanaca i njihovih porodica • Zašto su važna ispitivanja odraslih blizanaca i njihovih porodica?

  Proučavanje blizanaca omogućava naučnicima da saznaju više o tome kako životna sredina osobe (način života, ishrana, porodica, vršnjaci, roditeljsko ponašanje) i nasledni faktori (geni), imaju uticaj na nastanak i razvoj bazičnih osobina ličnosti i intelektualnih sposobnosti, ali i različitih bolesti i stanja. Informacije dobijene iz ovakvih istraživanja mogu biti korisne za poboljšanje prevencije, dijagnostike i lečenja mnogih zdravstvenih problema, ali i ukazati na aspekte ponašanja koji mogu doprineti kvalitetu života.

 • Od kada su u našoj zemlji započela istraživanja odraslih blizanaca i njihovih porodica i šta ono obuhvata?

  Blizanačka studija odraslih blizanačkih parova i njihovih srodnika najduži je projekat našeg Centra koji je započet 2011. godine. Istraživanje obuhvata: ispitivanje bazičnih osobina ličnosti, intelektualnih sposobnosti, određenih genotipova, različitih stilova adaptacije kod ljudi, iskustva životnih događaja i karakteristika porodičnog okruženja. Ispitivanje uključuje i uzimanje medicinske anamneze i procenu opšteg somatskog statusa, kao uzimanje uzorak za DNK analizu (brisa bukalne sluzokože).

 • Postoji li neko ograničenje po pitanju godina (od kog uzarasta ispitanici mogu biti uključeni u istraživanje)?

  U ispitivanju učestvuju punoletni blizanački parovi sa teritorije Srbije, kao i njihovi roditelji, braća i sestre.

 • Ko vrši istraživanje blizanaca?

  Naš multidisciplinarni istraživački tim godinama čine istraživači s Odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. U planu je i uključivanje istraživača s Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo u Beogradu u cilju formiraja Blizanačke biobanke, koju bi činili uzorci DNK izolovane iz brisa bukalne sluzokože.

 • Kako mogu da se prijavim za učešće i šta ono podrazumeva?

  Možete pristupiti Registru blizanca putem linka. Ispitivanje od prošle godine obavljamo putem platforme kojoj ćete, nakon prijave, pristupati preko jedinstvenog linka poslatog na vaše imejl-adrese. Na vašu adresu ćemo poslati koverat sa epruvetama za uzimanje brisa za formiranu Blizanačku biobanku, zajedno s uputstvom za uzimanje uzorka. Bilo bi nam dragoceno kada bi se i vaši roditelji, braća i sestre priključili našem istraživanju, jer bi njihovo učešće obezbedilo dodatne informacije o ulozi različitih vrsta naslednih i sredinskih činilaca u ponašanju ljudi.

 • Da li će se ispitivanje biti obavljeno uživo?

  Kada epidemiološka situacija dozvoli deo ispitivanja koji se odnosi na procenu medicinskih podataka i kognitivnih sposobnosti će se sprovoditi u neposrednom kontaktu sa ispitanicima.

 • Koje informacije mogu biti interesantne?

  Anonimnost svih podataka koje ostavite je zagarantovana. Samo članovi istraživačkog tima imaće pristup vašim podacima! Svi učesnici u istraživanju, ako popune predviđene upitnike, dobijaju analizu procene ličnosti, kao i procenu zigotnosti na osnovu DNK.Istraživanja maloletnih blizanaca i njihovih porodica • Zašto su važna ispitivanja dece blizanaca?

  Poseban značaj pridajemo ispitivanju dece blizanaca, kako bismo što ranije ustanovili koja su ponašanja i osobine prvenstveno pod uticajem naslednih, a koja pod uticajem faktora sredine u kojoj deca žive. Na taj način na ranom uzrastu možemo da prepoznamo i neke potencijalno rizične, ali i zaštitne faktore za pravilan razvoj dece.

 • Od kada su u našoj zemlji započela istraživanja dece blizanaca?

  Ispitivanje dece blizanaca u našoj zemlji započeto je u januaru 2021. godine.

 • Ko može da učestvuje u ispitivanju?

  Svi blizanci ili trojke, koji su sa teritorije Republike Srbije.

 • Od kog uzrasta deca mogu biti uključena u ispitivanje?

  Naša istraživačka studija obuhvata decu od najmlađeg uzrasta, dakle već nakon prvog meseca života pa sve do navršenih 18 godina.

 • Ko vrši ispitivanja dece blizanaca?

  Ispitivanja zajednički realizuju stručnjaci sa Filozofskog i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, i to psiholozi, lekari i biolozi.

 • Kako se sprovodi ispitivanje?

  Ispitivanje se sprovodi online, tako što se roditelji dece blizanaca koji pristanu da učestvuju u istraživanju prijave preko linka, a nakon prijave će im biti prosleđen link do online platforme na kojoj se nalaze upitnici za popunjavanje, koji su prilagođeni za uzrast njihove dece.

  Istraživanje dece mlađe od 10 godina podrazumeva da roditelji za svako dete odgovore na seriju pitanja koja se tiču različitih parametara detetovog razvoja i ponašanja.

  Za decu stariju od 10 godina, istraživanje podrazumeva da na jedan deo pitanja odgovara roditelj, a da na drugi deo pitanja svako dete iz blizanačkog para daje svoje odgovore samostalno.

 • Da li će ispitivanje biti obavljano i uživo?

  Kada okolnosti dozvole deo ispitivanja koji se odnosi na merenje telesne visine i mase, pregled pedijatra i merenje nekih sposobnosti će se sprovoditi u direktnom kontaktu sa detetom.

 • Koje informacije mogu biti važne za roditelje?

  Povratne informacije i potrebne preporuke, koje proističu iz procene dece, roditelji mogu da dobiju mejlom. Ukoliko su roditelji zabrinuti zbog nekih aspekata razvoja svoje dece, pregled mogu da zakažu u Ambulanti za razvojnu pedijatriju u Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu.Porodična studija • Zašto su važne porodične studije?

  O činiocima koji doprinose našem razvoju kao jedinstvenih individua mogu mnogo informacija da pruže porodične studije. Proučavanje svih članova porodice omogućava naučnicima da saznaju više o tome kako životna sredina osobe (način života, ishrana, porodica, vršnjaci, roditeljsko ponašanje) imaju uticaj na nastanak i razvoj bazičnih osobina ličnosti i intelektualnih sposobnosti, ali i različitih bolesti i stanja. Informacije dobijene iz ovakvih istraživanja mogu biti korisne za poboljšanje prevencije, dijagnostike i lečenja mnogih zdravstvenih problema, ali i ukazati na aspekte ponašanja koji mogu doprineti kvalitetu života.

 • Kada su započeta istraživanja porodica i šta ona obuhvataju?

  Porodična studija započeta je u Centru za bihejvioralnu genetiku u martu 2021. godine. Ispitivanje se sprovodi onlajn, tako što se ispitanici koji pristanu da učestvuju u istraživanju prijave preko linka, a nakon prijave će im na mejl adresu biti prosleđen link do online platforme na kojoj se nalaze upitnici za popunjavanje. Istraživanje obuhvata: ispitivanje bazičnih osobina ličnosti, intelektualnih sposobnosti, određenih genotipova, različitih stilova adaptacije kod ljudi, iskustva životnih događaja i karakteristika porodičnog okruženja.

 • Postoji li neko ograničenje po pitanju godina (od kog uzarasta ispitanici mogu biti uključeni u istraživanje)?

  U ispitivanju učestvuju punoletni ispitanici sa teritorije Srbije koji imaju brata ili sestru među kojima je razlika manja od 4 godine, kao i njihovi roditelji.

 • Kako mogu da se prijavim za učešće i šta ono podrazumeva?

  Ako imate brata ili sestru i ako je razlika između vas manja od 4 godine, možete pristupiti ispitivanju putem linka. Ispitivanje obavljamo putem platforme kojoj ćete, nakon prijave, pristupati preko jedinstvenog linka poslatog na vaše imejl-adrese. Bilo bi nam dragoceno kada bi se i vaši roditelji priključili istraživanju, jer bi njihovo učešće obezbedilo dodatne informacije o ulozi različitih vrsta naslednih i sredinskih činilaca u ponašanju ljudi.

Trenutna istraživanja sprovode se u okviru projekta "Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja" koji se realizuje pod pokriviteljstvom Ministarstva za nauku i obrazovanje Republike Srbije. Osnovni cilj je utvrđivanje udela aditivnih i neaditivnih genskih, kao i deljenih i nedeljenih sredinskih činilaca u razvoju bazičnih osobina ličnosti i kognitivnih sposobnosti.

Istraživanje se sprovodi subotom. Blizanački par dolazi na Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, gde ih dočekuju istraživači s Odseka za psihologiju i Medicinskog fakulteta. Istraživanje se zatim sprovodi u nekoliko faza:

 1. Blizanački par prolazi kroz opšti lekarski pregled, koji obuhvata procenu opšteg somatskog statusa, uzimanja porodične anamneze, merenje pulsa, krvnog pritiska, opšti neurološki pregled.
 2. Od blizanačkog para se uzima uzorak pljuvače za DNK analizu, koji se šalje u Institut za sudsku medicinu, gde će se utvrditi zigotnost.
 3. Blizanački par učestvuje u sveobuhvatnom intervjuu, u kom oba blizanca daju osnovne informacije o svojim sličnostima i razlikama, preležanim bolestima, školovanju, porodičnim prilikama tokom odrastanja i sl.
 4. Blizanački par popunjava testove za procenu ličnosti i za procenu intelektualnih sposobnosti.
 5. Blizanački par učestvuje u računarski podržanom testiranju vremena reakcije na prikazivanje određenih stimulusa.

Informacije o rezultatima testiranja blizanački par dobija poštom, na kućnu adresu, nakon učešća u istraživanju. Rezultati DNK analize se takođe šalju poštom, ali tek nakon što budu urađene na Katedri za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Blizanačkim parovima koji učestvuju u istraživanju nadoknađuju se putni troškovi u slučaju putovanja do Novog Sada.

Zbog dužine ispitivanja blizanačkim parovima se u pauzama obezbeđuje osveženje i obrok.